7. června, 2022

Bílovice nad Svitavou

Se společností ENVIPARTNER, s.r.o. jsme spolupracovali na vytvoření Strategického plánu rozvoje obce 2022-2027, Akčního plánu ke strategii i na Koncepci krizového řízení. Oceňujeme zejména dodržení stanovených termínů, možnost zapojení občanů v dotazníkovém šetření, realizaci pracovních skupin a workshopů ke strategiím a kreativní přístup v průběhu celého procesu.

Mgr. Miroslav Boháček
starosta obce