17. srpna, 2021

Bukovice

S firmou ENVIPARTNER, s.r.o. spolupracuje naše obec již od r. 2016, kdy nám zajišťovali dotaci na pořízení bezdrátového digitálního rozhlasu v projektu „Protipovodňová opatření obce“. V r. 2019 , kdy jsme v rámci svazku obcí DSO Policka řešili pořízení strategických dokumentů v programu „Efektivní veřejná správa“ s přehledem vyhráli výběrové řízení, neboť jejich práce je kvalitní a za odpovídající cenu. Tvorba strategického plánu obce, pasportů inženýrských sítí a dalších dokumentů proběhla věcně, srozumitelně a naprosto profesionálně. K této firmě se rádi někdy v budoucnu vrátíme.

Ing. Milan Šrůtek
starosta obce Bukovice