7. června, 2022

Mikroregion Dolní Poolšaví

Spolupráci se společností ENVIPARTNER na tvorbě nové Strategie rozvoje Mikroregionu Dolní Poolšaví pro období 2023 – 2030 hodnotím jako velmi prospěšnou, oceňuji zejména dodržení časového harmonogramu dle smlouvy o dílo a profesionální přístup.

Rostislav Mihel
Manažer strategického řízení mikroregionu