Koncepce krizového řízení

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení obce. Jeho cílem je předcházet vzniku možných krizových situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí možných krizových situací, zabezpečit zvládnutí těchto situací v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj.

Působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace stanovuje zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Tento zákon stanovuje i úkoly, které v době krizového stavu plní obecní úřad a starosta obce.

Dokument je zpracován za účelem analýzy a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizace a kontroly činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením a v neposlední řadě obsahuje i návrhy na zvýšení efektivnosti v případě rizika vzniku havárie i v průběhu řešení mimořádné události nebo krizové situace.