Program rozvoje obce

Strategie rozvoje obce je klíčovým dokumentem, který slouží jako nástroj koordinace rozvojových aktivit obce ve střednědobém časovém horizontu. Dokument se obvykle zpracovává na období 4 – 7 let s dlouhodobým výhledem na 10 – 20 let obsaženým ve strategické vizi. 

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce základním plánovacím dokumentem obce. Strategie na základě současné situace, názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů v obci identifikuje hlavní problémy obce a formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ.

Strategický plán napomáhá k přehlednému řízení rozvojových činností zaměstnancům i zastupitelům obce. Dokument je využíván zejména při rozhodování zastupitelstva, tvorbě rozpočtů či přípravě projektů. Strategie rovněž zajišťuje vyšší připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu, čímž pomáhá obci se ziskem vnějších finančních prostředků.

Důležitým posláním strategie je také informování veřejnosti a místních podnikatelských subjektů o směřování obce v dalších letech. Strategický plán by tedy měl být zveřejněný a přístupný veřejnosti. Plnění strategie by mělo být průběžně kontrolováno a vyhodnocováno.