Plán rozvoje sportu

Od 1. července 2018 mají obce povinnost v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění v souladu se zákonem č. 230/2016 Sb. (Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony).

Dokument napomáhá koordinaci investic v oblasti sportu a stanovení priorit jeho rozvoje v obci.  

Plán rozvoje sportu v obci obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce. Plán také přináší přehled spolků věnujících se sportu v obci, evidenční listy sportovišť nebo zmapování cyklotras vedoucích přes území obce. Součástí plánu je určení prostředků z rozpočtu obce, které jsou nezbytné k naplnění plánu. Plán zajišťuje vyšší připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu v oblasti sportu (zejména dotace z NSA, MŠMT aj.).

Plán rozvoje sportu má doporučenou osnovu pro zpracování dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, kterou vydalo MŠMT.