Strategie bydlení

Studie rozvoje bydlení se zaměřuje na rozvoj a zkvalitňování podmínek pro bydlení, jakožto i na dlouhodobý rozvoj obce. V rámci studie je provedena analýza rozvojových ploch v obci, jsou definovány plochy pro rozvoj zástavby, popřípadě plochy, které je nutné zachovat z hlediska kvality životního prostředí. Komplexní studie navíc obsahuje také analýzu kapacitního nastavení dostupných služeb v obci z hlediska budoucího vývoje.