Koncepce veřejného osvětlení

Smyslem koncepce veřejného osvětlení (VO) je návrh komplexního řešení aktuálního stavu veřejného osvětlení obce. V koncepci je zhodnocen aktuální stav a analýzou vstupních podkladů je navržen plán obnovy a modernizace VO obce. Další významnou součástí je návrh úsporných opatření, která přispějí ke zmírnění dopadu na finanční rozpočet v souvislosti s nutnými investicemi do soustavy VO.

Dokument vychází z platného pasportu VO a zaměřuje se především na analýzu fyzického stavu a stáří soustavy VO. Dále obsahuje dopravně-bezpečnostní, environmentální, provozní či architektonicko-urbanistickou analýzu VO v obci. Koncepce představuje hlavní soubor aktivit, jimiž se řídí rekonstrukce, obnova, modernizace a výstavba VO v obci. Koncepce veřejného osvětlení může rovněž sloužit jako podklad pro žádost o dotace v programu MPO-EFEKT.