Koncepce volnočasových aktivit

Plán rozvoje volnočasových aktivit se věnuje podpoře, rozvoji a finanční opoře kulturních či sportovních aktivit v obci. Rozvoj volnočasových aktivit úzce souvisí nejen se zdravím obyvatel, ale i s celkovou společenskou atmosférou obce.

Dokument vymezuje oblasti podpory volnočasových aktivit obyvatel, stanovuje priority rozvoje sportovních nebo kulturních oblastí obce a definuje konkrétní opatření, kterými bude dosaženo vyváženého rozvoje organizovaných i neorganizovaných forem aktivit. Plán přináší například přehled spolků a sdružení, evidenční listy volnočasových zařízení, popř. souhrn nejvýznamnějších akcí v obci.

Plán rozvoje volnočasových aktivit se zaměřuje zejména na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže, podporu sportu, kultury a společenských akcí, či podporu činnosti neziskových organizací v obci.