Strategické dokumenty a plánování jako základ pro rozvoj vaší obce

Strategické dokumenty od Envipartner s.r.o.

Pokud nemáte strategii, jste součástí strategie někoho jiného

Nabízíme zpracování strategických a koncepčních dokumentů pro města a obce na základě platných metodik přípravy veřejných strategií, popř. dalších relevantních předpisů. Pomůžeme s definicí vize, stanovením oblastí podpory, záměrů, priorit, strategických, specifických nebo dílčích cílů, opatření, úkolů a aktivit. Iniciujeme participaci obyvatelstva v podobě veřejných projednání nebo dotazníkových šetření za účelem zkvalitnění procesu plánování. Usnadníme budoucí práci představitelům samosprávy při plánování dlouhodobého rozvoje území.

Důležitější než samotné plány jsou plánovací procesy

Při plánování rozvoje, hledání hlavních problémů obce, formulaci možných řešení, rozhodování o využití finančních prostředků a lidských zdrojů obce je důležité zapojit obyvatele a další subjekty působící v obci (místní organizace, podnikatele apod.) a sladit představy o budoucnosti obce. Jejich zapojení proces plánování zkvalitní a zajistí účelnější využití prostředků při řízení obce.

Proč strategicky plánovat s ENVIPARTNER, s.r.o.

  • Kombinace komunitní a expertní metody
  • Zajištění souladu s metodickými a legislativními předpisy
  • Komplexní analýza celého území
  • Zapojení místních aktérů do procesu plánování
  • Objektivní definice priorit a cílů rozvoje

Reference

Kralice na Hané

S ENVIPARTNER, s.r.o. máme jen ty nejlepší zkušenosti. Výborná domluva, dodržení termínů i kreativní přístup je přesně to, co jsme pro tvorbu našeho strategického dokumentu v oblasti sportu potřebovali. 

Mgr. Veronika Petrželová Bašná
starostka městyse Kralice na Hané