Strategické dokumenty a plánování jako základ pro rozvoj vaší obce

Zajišťujeme komplexní proces tvorby strategií od sběru vstupních dat, po zajištění financování jednotlivých opatření formou dotačního poradenství. Nasloucháme potřebám obcí i měst.

Úspěch je výsledkem dobrého plánování

Zpracujeme pro vás kvalitní strategii, která pro vás bude mít tyto přínosy

Důkladná analýza

Ukážeme vám objektivní analýzu. Pomůžeme vám s nastavením vize rozvoje obce.

Zpracování plánu

Definujeme konkrétní aktivity. Naplánujeme časovou a finanční náročnost opatření.

Zapojení občanů

Zapojíme občany do procesu plánování. Sladíme různé představy o rozvoji území.

Získání dotací

Díky znalostem předpisů a metodik zvýšíme možnosti obce pro zisk dotací.

Udržitelný rozvoj

Eliminujeme nekoncepční rozhodování a plýtvání obecních prostředků.

O krok dál

Usnadníme budoucí práci a rozhodování. Pracujme na rozvoji společně!

Jak postupujeme

Naše metody zapojení obyvatel do strategického plánování

Při plánování strategie aktivně zapojujeme obyvatele obce. Dokážeme tak lépe sjednotit společné představy o budoucnosti obce a rovněž odhalit problémy, které občany zatěžují. Participaci realizujeme zejména těmito metodami:

Reference

Co o nás říkají naši partneři

Mikroregion Dolní Poolšaví

Spolupráci se společností ENVIPARTNER na tvorbě nové Strategie rozvoje Mikroregionu Dolní Poolšaví pro období 2023 – 2030 hodnotím jako velmi prospěšnou, oceňuji zejména dodržení časového harmonogramu dle smlouvy o dílo a profesionální přístup.

Rostislav Mihel
Manažer strategického řízení mikroregionu

Bílovice nad Svitavou

Se společností ENVIPARTNER, s.r.o. jsme spolupracovali na vytvoření Strategického plánu rozvoje obce 2022-2027, Akčního plánu ke strategii i na Koncepci krizového řízení. Oceňujeme zejména dodržení stanovených termínů, možnost zapojení občanů v dotazníkovém šetření, realizaci pracovních skupin a workshopů ke strategiím a kreativní přístup v průběhu celého procesu.

Mgr. Miroslav Boháček
starosta obce

Kralice na Hané

S ENVIPARTNER, s.r.o. máme jen ty nejlepší zkušenosti. Výborná domluva, dodržení termínů i kreativní přístup je přesně to, co jsme pro tvorbu našeho strategického dokumentu v oblasti sportu potřebovali. 

Mgr. Veronika Petrželová Bašná
starostka městyse Kralice na Hané

Ivanovice na Hané

Se společností ENVIPARTNER, s. r. o. spolupracovalo město Ivanovice na Hané na tvorbě strategického plánu rozvoje města na jaře roku 2021. Celá spolupráce byla velice příjemná, práce byla odvedena v dohodnutém termínu, bez jakýchkoliv nedostatků. Velkým bonusem byla možnost zapojení veřejnosti do procesu plánování ve formě dotazníkového šetření, které odhalilo zajímavé skutečnosti. S výslednou strategií rozvoje města 2021-2026 jsme velice spokojeni.  

Ing. Vlastislav Drobílek
starosta města Ivanovice na Hané

Bukovice

S firmou ENVIPARTNER, s.r.o. spolupracuje naše obec již od r. 2016, kdy nám zajišťovali dotaci na pořízení bezdrátového digitálního rozhlasu v projektu „Protipovodňová opatření obce“. V r. 2019 , kdy jsme v rámci svazku obcí DSO Policka řešili pořízení strategických dokumentů v programu „Efektivní veřejná správa“ s přehledem vyhráli výběrové řízení, neboť jejich práce je kvalitní a za odpovídající cenu. Tvorba strategického plánu obce, pasportů inženýrských sítí a dalších dokumentů proběhla věcně, srozumitelně a naprosto profesionálně. K této firmě se rádi někdy v budoucnu vrátíme.

Ing. Milan Šrůtek
starosta obce Bukovice

Vysočany

Společnost ENVIPARTNER, s.r.o. zpracovávala pro naši obec strategický plán rozvoje a koncepci rozvoje sportu v rámci projektu „Vytvoření strategických dokumentů pro Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras“. Spolupráce byla profesionální a komunikace příjemná. Chtěli bychom ocenit i možnost zapojení zastupitelstva a občanů obce do samotné tvorby dokumentů. S výsledkem jsme velmi spokojeni.

Bc. Josef Ovad
starosta obce Vysočany