Pokud nemáte strategii, jste součástí strategie někoho jiného

Zapojte se do rozvoje!

Jak vám můžeme pomoci

Strategické dokumenty jako základ pro rozvoj vaší obce

Nabízíme zpracování strategických a koncepčních dokumentů pro města a obce na základě platných metodik přípravy veřejných strategií, popř. dalších relevantních předpisů. Pomůžeme s definicí vize, stanovením oblastí podpory, záměrů, priorit, strategických, specifických nebo dílčích cílů, opatření, úkolů a aktivit. Iniciujeme participaci obyvatelstva v podobě veřejných projednání nebo dotazníkových šetření za účelem zkvalitnění procesu plánování. Usnadníme budoucí práci představitelům samosprávy při plánování dlouhodobého rozvoje území.

Důležitější než samotné plány jsou plánovací procesy

Při plánování rozvoje, hledání hlavních problémů obce, formulaci možných řešení, rozhodování o využití finančních prostředků a lidských zdrojů obce je důležité zapojit obyvatele a další subjekty působící v obci (místní organizace, podnikatele apod.) a sladit představy o budoucnosti obce. Jejich zapojení proces plánování zkvalitní a zajistí účelnější využití prostředků při řízení obce.

Proč strategicky plánovat s ENVIPARTNER, s.r.o.

  • Kombinace komunitní a expertní metody
  • Zajištění souladu s metodickými a legislativními předpisy
  • Komplexní analýza celého území
  • Zapojení místních aktérů do procesu plánování
  • Objektivní definice priorit a cílů rozvoje

Reference

Bukovice

S firmou ENVIPARTNER, s.r.o. spolupracuje naše obec již od r. 2016, kdy nám zajišťovali dotaci na pořízení bezdrátového digitálního rozhlasu v projektu „Protipovodňová opatření obce“. V r. 2019 , kdy jsme v rámci svazku obcí DSO Policka řešili pořízení strategických dokumentů v programu „Efektivní veřejná správa“ s přehledem vyhráli výběrové řízení, neboť jejich práce je kvalitní a za odpovídající cenu. Tvorba strategického plánu obce, pasportů inženýrských sítí a dalších dokumentů proběhla věcně, srozumitelně a naprosto profesionálně. K této firmě se rádi někdy v budoucnu vrátíme.

Ing. Milan Šrůtek
starosta obce Bukovice

Ivanovice na Hané

Se společností ENVIPARTNER, s. r. o. spolupracovalo město Ivanovice na Hané na tvorbě strategického plánu rozvoje města na jaře roku 2021. Celá spolupráce byla velice příjemná, práce byla odvedena v dohodnutém termínu, bez jakýchkoliv nedostatků. Velkým bonusem byla možnost zapojení veřejnosti do procesu plánování ve formě dotazníkového šetření, které odhalilo zajímavé skutečnosti. S výslednou strategií rozvoje města 2021-2026 jsme velice spokojeni.  

Ing. Vlastislav Drobílek
starosta města Ivanovice na Hané

Vysočany

Společnost ENVIPARTNER, s.r.o. zpracovávala pro naši obec strategický plán rozvoje a koncepci rozvoje sportu v rámci projektu „Vytvoření strategických dokumentů pro Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras“. Spolupráce byla profesionální a komunikace příjemná. Chtěli bychom ocenit i možnost zapojení zastupitelstva a občanů obce do samotné tvorby dokumentů. S výsledkem jsme velmi spokojeni.

Bc. Josef Ovad
starosta obce Vysočany