Reference

Bukovice

S firmou ENVIPARTNER, s.r.o. spolupracuje naše obec již od r. 2016, kdy nám zajišťovali dotaci na pořízení bezdrátového digitálního rozhlasu v projektu „Protipovodňová opatření obce“. V r. 2019 , kdy jsme v rámci svazku obcí DSO Policka řešili pořízení strategických dokumentů v programu „Efektivní veřejná správa“ s přehledem vyhráli výběrové řízení, neboť jejich práce je kvalitní a za odpovídající cenu. Tvorba strategického plánu obce, pasportů inženýrských sítí a dalších dokumentů proběhla věcně, srozumitelně a naprosto profesionálně. K této firmě se rádi někdy v budoucnu vrátíme.

Ing. Milan Šrůtek
starosta obce Bukovice
Ivanovice na Hané

Se společností ENVIPARTNER, s. r. o. spolupracovalo město Ivanovice na Hané na tvorbě strategického plánu rozvoje města na jaře roku 2021. Celá spolupráce byla velice příjemná, práce byla odvedena v dohodnutém termínu, bez jakýchkoliv nedostatků. Velkým bonusem byla možnost zapojení veřejnosti do procesu plánování ve formě dotazníkového šetření, které odhalilo zajímavé skutečnosti. S výslednou strategií rozvoje města 2021-2026 jsme velice spokojeni.  

Ing. Vlastislav Drobílek
starosta města Ivanovice na Hané

Vysočany

Společnost ENVIPARTNER, s.r.o. zpracovávala pro naši obec strategický plán rozvoje a koncepci rozvoje sportu v rámci projektu „Vytvoření strategických dokumentů pro Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras“. Spolupráce byla profesionální a komunikace příjemná. Chtěli bychom ocenit i možnost zapojení zastupitelstva a občanů obce do samotné tvorby dokumentů. S výsledkem jsme velmi spokojeni.

Bc. Josef Ovad
starosta obce Vysočany