Komunikační strategie

Komunikační strategie je jedním z moderních nástrojů řízení obce, vymezujícím principy a postupy přenosu informací směrem od obce k občanovi, ale také naopak od občana směrem k obci.

V rámci komunikace je nezbytné stanovit komunikační kanály pro informování veřejnosti (tzv. vnější komunikace), ale také definovat principy komunikace uvnitř úřadu, mezi zaměstnanci (tzv. vnitřní komunikace). Pro nastavení efektivních postupů, nástrojů a typů komunikačních kanálů vnitřní i vnější komunikace slouží právě komunikační strategie obce.

V rámci tvorby dokumentu je vhodné realizovat dotazníkové šetření v rovině vnitřní i vnější komunikace a vytvořit tak prostor pro získání zpětné vazby od občanů a zaměstnanců úřadu.

Jak Vám může pomoci komunikační strategie?

  • Analýza prostředí, zmapování a určení cílových příjemců komunikace.
  • Stanovení komunikačních cílů a jejich vzájemné provázanosti.
  • Plán konkrétních komunikačních aktivit, definice komunikačního mixu, technik a komunikačních kanálů.
  •  Odhad rozpočtu a nastavení systému pro zhodnocení výsledků.

Komunikace buduje sounáležitost občanů s obcí, která má zásadní vliv na jejich ekonomické a sociální chování, a tedy dlouhodobou udržitelnost života obce. Mimo to zvyšuje politickou stabilitu. Čím jsou občané spokojenější se svým politickým vedením, tím více je možné přemýšlet o obci v dlouhodobých horizontech. Kvalitní a koncepčně vedená komunikace podporuje vyšší míru akceptace záměrů obecního úřadu bez předchozích konfliktů.

Dle národní strategie Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 je vhodným řešením pro zvýšení informovanosti zavedení povinnosti orgánů státní správy a doporučení orgánům územní samosprávy zpracovávat komunikační strategii.

Potřebujete poradit? Chcete si objednat strategii?

Ing. Kateřina Slezáčková 737 540 655 slezackova@envipartner.cz