Komunikační strategie

Komunikační strategie je jedním z moderních nástrojů řízení obce, vymezujícím principy a postupy přenosu informací směrem od obce k občanovi, ale také naopak od občana směrem k obci.

Komunikace buduje sounáležitost občanů s obcí, která má zásadní vliv na jejich ekonomické a sociální chování, a tedy dlouhodobou udržitelnost života obce. Mimo to zvyšuje politickou stabilitu. Čím jsou občané spokojenější se svým politickým vedením, tím více je možné přemýšlet o obci v dlouhodobých horizontech. Kvalitní a koncepčně vedená komunikace podporuje vyšší míru akceptace záměrů obecního úřadu bez předchozích konfliktů.

V rámci dokumentu se pracuje jak s průběžnou komunikací, tak se zapojením občanů do přípravy konkrétního rozhodnutí. Strategie představuje souhrn aktivit, které mají zlepšit proces informování.