Plán rozvoje sportu

Od 1. července 2018 mají obce povinnost v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění v souladu se zákonem č. 230/2016 Sb. (Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony).

Dokument napomáhá koordinaci investic v oblasti sportu a stanovení priorit jeho rozvoje v obci.  

Plán rozvoje sportu v obci obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce. Plán také přináší přehled spolků věnujících se sportu v obci, evidenční listy sportovišť nebo zmapování cyklotras vedoucích přes území obce. Součástí plánu je určení prostředků z rozpočtu obce, které jsou nezbytné k naplnění plánu. Plán zajišťuje vyšší připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu v oblasti sportu (zejména dotace z NSA, MŠMT aj.).

Plán rozvoje sportu má doporučenou osnovu pro zpracování dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, kterou vydalo MŠMT. Vzhledem k různorodé povaze obcí a měst je dosti obtížné stanovit jednotnou metodiku. Doporučená osnova tedy obsahuje zejména neopomenutelné oblasti, které by měly být v každém plánu rozvoje sportu začleněny.

Struktura plánu rozvoje sportu

  • Úvod
  • Základní východiska
  • Multiplikační dopady sportu
  • Definování strategických cílů obce
  • Přístupy obce k naplnění stanovených priorit a cílů
  • Financování sportu z rozpočtu obce

Jak Vám může pomoci plán rozvoje sportu?

  • Splnění zákonné povinnosti.
  • Pomoc s přípravou významných investic v oblasti sportu.
  • Zajištění koncepční a dlouhodobé podpory sportu.
  • Pomoc se ziskem finančních prostředků pro rozvoj sportu v obci.

Úkolem obce je zprostředkovat obyvatelům kvalitní a rozmanité prostředí pro seberealizaci v oblasti pohybu a sportu obecně, napříč věkovými kategoriemi. Plán rozvoje sportu je nástrojem, který pomáhá vedení obcí zajistit koncepční a dlouhodobý rozvoj sportu.

Potřebujete poradit? Chcete si objednat strategii?

Ing. Kateřina Slezáčková 737 540 655 slezackova@envipartner.cz