Koncepce krizového řízení

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení obce. Jeho cílem je předcházet vzniku možných krizových situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí možných krizových situací, zabezpečit zvládnutí těchto situací v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj.

Působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace stanovuje zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Tento zákon stanovuje i úkoly, které v době krizového stavu plní obecní úřad a starosta obce.

Obecná struktura dokumentu:

 • Základní informace o obci a území.
 • Popis výchozího stavu krizového řízení.
 • Popis klíčových subjektů v oblasti krizového řízení, jejich práv a povinností.
 • Analýza mimořádných událostí a krizových situací, které lze předpokládat na území obce.
 • Všeobecné zásady chování při vzniku mimořádné události.
 • Popis způsobu varování, evakuace obyvatelstva a evidence přechodného pobytu.
 • Stanovení informačních kanálů pro varování obyvatel.

Jak Vám může pomoci koncepce krizového řízení?

 • Připravenost obce na mimořádné události.
 • Přehled práv a povinností vedení obce, vč. starosty obce, dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.
 • Stanovení všeobecných zásad chování při vzniku mimořádné události.
 • Stanovení informačních kanálů pro varování obyvatel.

Dokument je zpracován za účelem analýzy a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizace a kontroly činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením a v neposlední řadě obsahuje i návrhy na zvýšení efektivnosti v případě rizika vzniku havárie i v průběhu řešení mimořádné události nebo krizové situace.

Odborný kontakt

Mgr. Ondřej Kinc
Tel.: +420 775 571 543
E-mail: kinc@envipartner.cz

Potřebujete poradit? Chcete si objednat strategii?

Ing. Kateřina Slezáčková 737 540 655 slezackova@envipartner.cz