Aktualizace strategických dokumentů

Strategický plán je živý dokument, který je nutné stále konfrontovat s reálnou situací, vývojovými trendy a průběžně aktualizovat, aby bylo možné modifikovat harmonogram navrhovaných aktivit samotné realizace podle měnících se podmínek. V případě, že již dokument neodpovídá aktuálním požadavkům, je nutné provést jeho aktualizaci. V rámci aktualizace dokumentu dojde k porovnání dosažených cílů a definici cílů i vize rozvoje pro následující období. Opatření i navrhované aktivity budou modifikovány, aby odpovídaly reálným možnostem a potřebám obce.

Strategický plán je živý dokument, který je nutné stále konfrontovat s reálnou situací, vývojovými trendy a průběžně aktualizovat, aby bylo možné modifikovat harmonogram navrhovaných aktivit samotné realizace podle měnících se podmínek.

Potřebujete poradit? Chcete si objednat strategii?

Ing. Kateřina Slezáčková 737 540 655 slezackova@envipartner.cz