Koncepce veřejného osvětlení

Provoz, správa, údržba a rozvoj soustav veřejného osvětlení je dlouhodobá a především soustavná činnost, proto by měla vyžadovat koncepční přístup a minimálně střednědobé plánování.

Smyslem koncepce veřejného osvětlení (VO) je návrh komplexního řešení aktuálního stavu veřejného osvětlení obce. V koncepci je zhodnocen aktuální stav a analýzou vstupních podkladů je navržen plán obnovy a modernizace VO obce. Další významnou součástí je návrh úsporných opatření, která přispějí ke zmírnění dopadu na finanční rozpočet v souvislosti s nutnými investicemi do soustavy VO.

Dokument vychází z platného pasportu VO a zaměřuje se především na analýzu fyzického stavu a stáří soustavy VO. Dále obsahuje dopravně-bezpečnostní, environmentální, provozní či architektonicko-urbanistickou analýzu VO v obci. Koncepce představuje hlavní soubor aktivit, jimiž se řídí rekonstrukce, obnova, modernizace a výstavba VO v obci.

Jak Vám může pomoci koncepce veřejného osvětlení?

  • Smyslem je definování parametrů, pravidel a postupů ve veřejném osvětlení.
  • Cílem je dosažení stanovených kvalitativních parametrů veřejného osvětlení.
  • Nastavení odpovídajících provozních a investičních nákladů.
  • Podklad pro obnovu svítidel.
  • Pomoc se ziskem finančních prostředků na obnovu soustavy veřejného osvětlení.

Chytré veřejné osvětlení by mělo vždy začínat od „chytré“ koncepce, která definuje základní požadavky, vlastnosti a parametry, jakých má veřejné osvětlení dosahovat. Obec by měla mít stanovenou jasnou vizi celkové podoby obce a jejích dominant. Až poté lze přistoupit k realizaci chytrého veřejného osvětlení opravdu „chytře“.

Základní plán veřejného osvětlení, Plán obnovy a modernizace veřejného osvětlení a Standardy veřejného osvětlení tvoří soubor strategických dokumentů, které by měly být vytvořeny pro každou obec.

Koncepce veřejného osvětlení může rovněž sloužit jako podklad pro žádost o dotace v programu NPO – rekonstrukce veřejného osvětlení.

Potřebujete poradit? Chcete si objednat strategii?

Ing. Kateřina Slezáčková 737 540 655 slezackova@envipartner.cz