Plán rozvoje obce

Strategický plán rozvoje obce, často nazývaný také program rozvoje obce, je klíčovým dokumentem pro koordinaci rozvojových aktivit obce ve střednědobém časovém horizontu. Dokument se obvykle zpracovává na období 4-7 let s dlouhodobým výhledem na 10-20 let obsaženým ve strategické vizi.

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce základním plánovacím dokumentem obce. Strategie na základě současné situace, názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů v obci identifikuje hlavní problémy obce a formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ.

Jak Vám může pomoci strategický plán obce?

 • Slouží ke kompetentnímu rozhodování představitelů obce.
 • Pomůže s přípravou významných investic s rozmyslem a předstihem.
 • Prohloubí spolupráci mezi partnery v území.
 • Vyloučí unáhlené a nedostatečně připravené projekty.
 • Zvyšuje efektivitu práce zaměstnanců úřadu, všichni znají rozvojové cíle území.
 • Pomůže získat finanční prostředky pro rozvoj obce.
 • Informuje veřejnost a místní podnikatelské subjekty o směřování obce v příštích letech.
 • Usnadní rozhodování zastupitelstva obce a tvorbu obecního rozpočtu.

Strategický plán by měl být zveřejněný a volně přístupný veřejnosti. Plnění stanovených cílů strategie by mělo být průběžně kontrolováno a vyhodnocováno.

Strategický plán rozvoje obce by měl být zpracován v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií a metodickým doporučením Typologie strategických a prováděcích dokumentů. Dle uvedených metodických doporučení by se strategický plán, též nazývaný jako program rozvoje obce, měl opírat o několik základních principů tvorby. Proces tvorby strategického dokumentu je rozdělen do sedmi základních fází:

 1. Identifikace potřeby tvorby strategie
 2. Nastavení projektu
 3. Analytická a prognostická fáze
 4. Stanovení základního strategického směřování
 5. Rozpracování strategie
 6. Nastavení plánu implementace
 7. Schvalování strategie

Zpracovaný strategický plán schvaluje zastupitelstvo obce jako základní plánovací dokument obce.

Potřebujete poradit? Chcete si objednat strategii?

Ing. Kateřina Slezáčková 737 540 655 slezackova@envipartner.cz