Strategie Smart City

Základem chytré obce nebo města je strategie s názvem smart city.

Pojem smart city, neboli chytré město, představuje koncept strategického řízení měst, ale také obcí, nebo regionů, přičemž jsou využívány moderní technologie pro zvyšování kvality života ve správním celku a následně k dosahování jejich hospodářských a sociálních cílů.

Rámec strategie smart city lze rozdělit na 4 na sebe navazující úrovně:

  • Organizace (vize města/strategie)
  • Komunita (zapojení občanů, informovanost)
  • Infrastruktura (mobilita, služby)
  • Výsledná kvalita života

Strategie smart city vychází z metodiky MMR “Metodika pro přípravu a realizaci konceptu Smart Cities na úrovni měst, obcí a regionů” (2018).