Koncepce volnočasových aktivit

Plán rozvoje volnočasových aktivit se věnuje podpoře, rozvoji a finančnímu zajištění kulturních či sportovních aktivit v obci. Rozvoj volnočasových aktivit úzce souvisí nejen se zdravím obyvatel, ale i s celkovou společenskou atmosférou obce.

Dokument vymezuje oblasti podpory volnočasových aktivit obyvatel, stanovuje priority rozvoje sportovních nebo kulturních oblastí obce a definuje konkrétní opatření, kterými bude dosaženo vyváženého rozvoje organizovaných i neorganizovaných forem aktivit. Plán přináší například přehled spolků a sdružení, evidenční listy volnočasových zařízení, popř. souhrn nejvýznamnějších akcí v obci.

Úkolem obce je zprostředkovat obyvatelům kvalitní a rozmanité prostředí pro seberealizaci v oblasti pohybu a sportu obecně, napříč věkovými kategoriemi. Koncepce volnočasových aktivit je nástrojem, který pomáhá vedení obcí zajistit koncepční a dlouhodobý rozvoj sportu a volnočasového vyžití občanů.

Jak Vám může pomoci koncepce rozvoje volnočasových aktivit?

  • Pomoc s přípravou významných investic v oblasti sportu a volnočasového vyžití.
  • Zajištění koncepční a dlouhodobé podpory sportu a volného času obyvatel.
  • Pomoc se ziskem finančních prostředků pro rozvoj sportu a volnočasových zařízení v obci.

Plán rozvoje volnočasových aktivit se zaměřuje zejména na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže, podporu sportu, kultury a společenských akcí, či podporu činnosti neziskových organizací v obci.

Potřebujete poradit? Chcete si objednat strategii?

Ing. Kateřina Slezáčková 737 540 655 slezackova@envipartner.cz